Kategorie
Nowości
Informacje

Zwrot towaru i reklamacja

Reklamacje

W przypadku niezgodności towaru z opisem lub jego uszkodzenia w transporcie, należy zgłosić uszkodzenie/niezgodność drogą mailową, a następnie  reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań sklepu, należy odesłać na adres korespondencyjny sklepu (lub w przypadku udokumentowania przesłanymi na adres mailowy sklepu zdjęciami uszkodzenia/niezgodności towaru skorzystać z opcji zamówienia przez sklep kuriera po odbiór towaru), określając sposób realizacji zobowiązań sklepu. Sklep zwróci poniesione koszty przesyłki na wskazane przez klienta konto internetowe. Sklep nie odbiera przesyłek pobraniowych. Klient ma prawo, żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z opisem poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy do klienta ponosi sklep.

Poniżej wzór formularza reklamacyjnego, który należy odesłać wraz z reklamowanym towarem na adres korespondencyjny sklepu. 

WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci złożenia reklamacji towaru)

Adresat 

P.W.Aleksandra Borzecka

Kochanowskiego 129 A

82-200 Malbork

e-mail : galeria@galeria-i.pl

tel.: 501704466 

Reklamacja

Niniejszym, zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu …… towar, numer zamówienia........., jest niezgodny z umową. Niezgodność polega na ………………… ...........................................................................................................................................................

Niezgodność została stwierdzona w dniu ……………………….. Z uwagi na powyższe żądam* , na podstawie art. 8 ust. 1 w zw. z art. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego 

1. Doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową i odesłanie towaru naprawionego. 

2.  Wymiany  towaru na nowy. 

3. Obniżenia ceny. Proponowana cena...................... 

4. Odstąpienia od umowy i zwrotu kosztów poniesionych przy zakupie (koszt towaru i wysyłki towaru). 

Numer konta , na który sklep ma zwrócić różnicę ceny (w przypadku wyboru p.3) lub całości kosztów. .....................................................................................................................

W załączeniu składam kopię rachunku/ inny dowód zakupu (np. kopię potwierdzenia przelewu za towar) * 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………

* niepotrzebne skreślić

Zwrot towaru 

W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo zwrotu pełnowartościowego towaru bez podania przyczyn. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na swój koszt na adres korespondencyjny sklepu. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy.  Sklep w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania towaru dokonuje zwrotu całości kwoty wpłaconej przez Klienta na konto bankowe wskazane przez Klienta.

Prawo zwrotu towaru w przeciągu 14 dni nie dotyczy przedmiotów wykonanych na indywidualne zamówienie klienta, tj.przedmiotów o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci zwrotu towaru)

Adresat 

P.W.Aleksandra Borzecka

Kochanowskiego 129 A

82-200 Malbork

e-mail : galeria@galeria-i.pl

tel.: 501704466 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/następujących rzecz/y(*) / umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących

rzeczy(*) / o świadczenie następującej usługi(*):

Data zawarcia umowy i numer zamówienia...........................................; 

- Daty  odbioru ……………………….;

Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ………………………………………………………..;

Adres konsumenta(-ów) ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….;

Numer rachunku bankowego, na który sklep ma zwrócić koszt poniesiony przy zakupie towaru..........................

.........................................................................................

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

………………………………………………………………………………………………….

Data …………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.

Koszyk
...jest pusty

Ostatnio przeglądane
Akceptuję
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.